Zapewniamy rzetelną pomoc prawną w podejmowaniu trudnych decyzji.

+48 693 755 503

ul. Św. Leonarda 15/3

25-311 Kielce

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Strona główna » Obszary praktyki » Postępowania sądowe i arbitrażowe

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Kancelaria doradza Państwu na każdym etapie postępowania sądowego, administracyjnego, sądowo administracyjnego i wykonawczego. Proces nie zawsze jest jednak najlepszym rozwiązaniem, dlatego też tam, tam gdzie Klienci tego oczekują i gdzie okoliczności sprawy na to pozwalają, negocjujemy i przygotowujemy ugodowe zakończenie sporu. 

Wykorzystujemy wiedzę, bogate doświadczenie, znajomość miarodajnego orzecznictwa i umiejętność trafnej analizy sytuacji do stworzenia strategii dla klienta, zawsze kierując się jego celami indywidualnymi i biznesowymi.

Odpowiednio zastosowane środki rozstrzygania sporów czy przekonujące wystąpienia na sali rozpraw znacznie zwiększają szanse klienta na pozytywny wynik postępowań sądowych.

Zajmujemy się:

  • oceną ryzyka prowadzenia sporu sądowego
  • opracowaniem linii procesowej 
  • kompleksową reprezentacją i ochroną interesów Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
Postępowania sądowe i arbitrażowe – formy kontaktu z nami:
Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Pyczek
Postępowania sądowe i arbitrażowe

Dlaczego my?