Zapewniamy rzetelną pomoc prawną w podejmowaniu trudnych decyzji.

+48 693 755 503

ul. Św. Leonarda 15/3

25-311 Kielce

Prawo pracy

Prawo pracy

Kancelaria prowadzi doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym organizacji systemu pracy w zakładzie pracy. Reprezentuje także pracodawców i pracowników przed sądem oraz w postępowaniach dochodzeniowych prowadzonych przez organy korporacyjne.

Obszar doradztwa obejmuje m.in.:

  • reprezentację przed sądem pracy,
  • doradztwo w sytuacjach kryzysowych,
  • nawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami,
  • kontrakty menedżerskie,
  • układy zbiorowe i inne porozumienia pomiędzy pracodawcami a reprezentacją pracowników,
  • spory zbiorowe i zwolnienia grupowe,
  • umowy o zakazie konkurencji i zasadzie poufności,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym mobbingowi,
  • prawa autorskie i własność intelektualna w zakładzie pracy.
Prawo pracy – formy kontaktu z nami:
Kancelaria Adwokacka Adw. Agnieszka Pyczek
Prawo pracy

Dlaczego my?